Novosti

Kirurška suradnja sa kolegama

Naš tim pruža usluge iz domene oralne kirurgije ili samo kirurški dio implantoprotetskog liječenja. Kolegama koji su uključeni u suradnju pružamo besplatnu edukaciju iz bilo kojeg segmenta implantoprotetskog liječenja. Edukaciju i zahvate izvodimo u našim ordinacijama ili u Vašem prostoru ukoliko ima minimalne uvjete za izvođenje kirurškog zahvata.