Kada je riječ o zubnim implantatima – tko i što nam ugrađuje?

Tko nam ugrađuje zubni implantat?

Često se ponavlja pitanje tko je osposobljen, pa i ovlašten za kiruršku ugradnju dentalnih implantata. Svaki doktor dentalne medicine s važećom licencom za rad ovlašten je za ugradnju dentalnih implantata. Pitanje osposobljenosti nešto je što trebate provjeriti. Specijalisti oralne kirurgije i parodontologije u sklopu svojih specijalizacija posebno se educiraju i osposobljavaju za kirurški dio implantoprotetskog liječenja te samim polaganjem specijalističkog ispita i završetkom specijlizacije imaju potrebna znanja i vještine. To nikako ne znači da doktori dentalne medicine bez specijalizacije nemaju potrebna znanja i vještine. Dapače, neki odlični dentalni implantolozi nisu specijalisti, već su potrebne vještine stekli dodatno ulažući u sebe na implantološkim tečajevima.

Što nam se ugrađuje?

I površnim pregledom cijena implantoprotetskog liječenja vidimo da tu možda nešto ne štima. Kako je moguće da cijena ugradnje zubnih implantata negdje iznosi 3.000 kuna a negdje 5.500? Malo pacijenata si postavi pitanje što će im se zapravo ugraditi. O kojem je proizvođaču riječ, koliko je dugo taj implantat na tržištu, koliko je dugo znanstveno praćen i kako je dobro znanstveno dokumentiran. Sve su to pitanja na koje trebate dobiti odgovor od oralnog kirurga. Također, raspitajte se postoji li garancija na ugrađeni materijal, bilo da se radi o zubnom implantatu ili materijalu za koštanu regeneraciju i nadogradnju. Nabavne cijene među materijalima koje koristimo i ugrađujemo u oralnoj kirurgiji i dentalnoj implantologiji su visoke. Uvijek imajte na umu da dentalni implantolozi ne (pre)prodaju materijal koji Vam ugrađuju, već Vam nude svoje znanje i vještine koje su stjecali godinama!

Pitajte tko Vam i što ugrađuje!

Ako se želite naručiti na pregled kod nas ili samo imate pitanje slobodno nam se javite telefonski na 01/ 2303 318 ili pošaljite upit putem našeg online obrasca s desne strane.

Share: