• Dubravko Doblanović
  dr. med. dent.

  Rođen 1952. u Zagrebu, pokretač je obiteljske stomatološke prakse koja je započela 1990. otvaranjem tada male, ali srcu drage i znanjem bogate ordinacije.

  Želeći vrhunsku stomatologiju približiti što većem broju pacijenata već 1991. potpisuje ugovor sa HZZO-om, suradnju koju nastavlja i u današnjim vremenima. Njegovo znanje spoj je iskustva i novih dosega u dentalnoj medicini.

  Rođen 1952. u Zagrebu, pokretač je obiteljske stomatološke prakse koja je započela 1990. otvaranjem tada male, ali srcu drage i znanjem bogate ordinacije.

  Želeći vrhunsku stomatologiju približiti što većem broju pacijenata već 1991. potpisuje ugovor sa HZZO-om, suradnju koju nastavlja i u današnjim vremenima. Njegovo znanje spoj je iskustva i novih dosega u dentalnoj medicini.

 • Krešimir Doblanović
  dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije

  Rođen 1974 u Zagrebu, dr.med.dent. Krešimir Doblanović 2000. godine diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog studija i pripravničkog staža volontira u Kliničkom zavodu za oralnu kirurgiju Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu.

  Od zadnje godine studija intenzivno se usavršava na polju oralne kirurgije I dentalne implantologije, a prvi dentalni implantat ugradio je 2002. godine. U radu koristi jedan od vodećih svjetskih implantoloških sustava – Straumann.

  Kontinuirano se educira u zemlji i Europi (Hamburg, Ljubljana, Zurich, Goteborg…) te aktivno sudjeluje na znanstvenim skupovima i kongresima. Specijalist je oralne kirurgije i gotovo se cijelu profesionalnu karijeru bavi isključivo implantologijom i kirurgijom.

  Trenutačno je zaposlen u jednoj od vodećih hrvatskih poliklinika za estetiku lica i oblikovanje tijela, a u obiteljskoj praksi obrađuje sve implantološke i kirurške pacijente.

  Rođen 1974 u Zagrebu, dr.med.dent. Krešimir Doblanović 2000. godine diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog studija i pripravničkog staža volontira u Kliničkom zavodu za oralnu kirurgiju Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu.

  Od zadnje godine studija intenzivno se usavršava na polju oralne kirurgije I dentalne implantologije, a prvi dentalni implantat ugradio je 2002. godine. U radu koristi jedan od vodećih svjetskih implantoloških sustava – Straumann.

  Kontinuirano se educira u zemlji i Europi (Hamburg, Ljubljana, Zurich, Goteborg…) te aktivno sudjeluje na znanstvenim skupovima i kongresima. Specijalist je oralne kirurgije i gotovo se cijelu profesionalnu karijeru bavi isključivo implantologijom i kirurgijom.

  Trenutačno je zaposlen u jednoj od vodećih hrvatskih poliklinika za estetiku lica i oblikovanje tijela, a u obiteljskoj praksi obrađuje sve implantološke i kirurške pacijente.

 • Darja Ilijaš-Doblanović
  dr. med. dent.

  Rođena 1974. u Zagrebu, diplomirala je 2000. kao jedan od najboljih studenata svoje generacije. Nakon studija radi kao pripravnik u DZ Sesvete, a 2003. godine, zajedno sa suprugom započinje rad u privatnoj praksi.

  Bavi se estetskom stomatologijom, a zbog toplog pristupa osobito joj “leži” rad s djecom. Uključena je u sve kirurške i implantološke zahvate i ključna je komponenta estetskog dijela implanto-protetske rehabilitacije.

  Rođena 1974. u Zagrebu, diplomirala je 2000. kao jedan od najboljih studenata svoje generacije. Nakon studija radi kao pripravnik u DZ Sesvete, a 2003. godine, zajedno sa suprugom započinje rad u privatnoj praksi.

  Bavi se estetskom stomatologijom, a zbog toplog pristupa osobito joj “leži” rad s djecom. Uključena je u sve kirurške i implantološke zahvate i ključna je komponenta estetskog dijela implanto-protetske rehabilitacije.

 • Tea Doblanović
  dr. med. dent.

  Rođena je 1990. godine u Zagrebu. Klasičnu gimnaziju u Zagrebu završava 2008. godine te iste godine upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirala 2014. godine.

  Znanje stečeno na fakultetu redovito usavršava i nadopunjuje na kongresima i tečajevima u zemlji i inozemstvu. Područje rada su joj restaurativna stomatologija, endodoncija i protetika.

  Govori engleski, njemački i talijanski jezik. 2016. godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

  Rođena je 1990. godine u Zagrebu. Klasičnu gimnaziju u Zagrebu završava 2008. godine te iste godine upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirala 2014. godine.

  Znanje stečeno na fakultetu redovito usavršava i nadopunjuje na kongresima i tečajevima u zemlji i inozemstvu. Područje rada su joj restaurativna stomatologija, endodoncija i protetika.

  Govori engleski, njemački i talijanski jezik. 2016. godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.